Sadelutprovning


Att hjälpa ett ekipage att hitta en sadel som förenar ryttaren med hästen på ett naturligt sätt, är den bästa känslan som finns. Med stor kunskap inom hästens och ryttarens anatomi och rörelseförmåga, arbetar vi alltid med helheten i fokus.

 

Utgår alltid med en muskelstatus och en rörelseanalys på hästen som grund. Med fortsatt uppsutten utprovning hittar vi alternativ som passar ekipaget i sin helhet. Som ryttare erbjuder vi även en full sitsanalys med träningsupplägg om så önskas.


Boka Sadelprovning


Du är alltid välkommen att besöka vår anläggning för utprovning. Här erbjuder vi inte bara ett showroom utan även alla nödvändiga resurser. Vi förstår dock att det kan vara mer bekvämt för dig om vi kommer till ditt stall för att utföra provningen. Kostnaden för utprovningen kan variera beroende på om den utförs på vår anläggning eller om vi kommer till dig.